Drets del Treballador i Seguretat Social – Despatx d’advocats a Barcelona

En mires de trobar la igualtat de condicions en la societat, el dret del treballador ha vingut evolucionant i creixent els darrers anys. De la mateixa manera ha passat amb la normativa que regula la Seguretat Social, afegint més beneficis per a les persones.

Tot això amb la finalitat de millorar les condicions laborals de cada ciutadà, de manera que no hi hagi cap injustícia de part del patró cap al treballador ni viceversa.

 • Incapacitats i Indemnitzacions

  En molts treballs els treballadors estan exposats a tenir un accident laboral. A vegades l’empresari no ha donat les mesures necessàries per a cobrir la seguretat del treballador i, per això, s’ha produït un accident. També, el treballador pot haver patit l’accident a la feina exercint les seves funcions de manera correcta o de camí a la feina.

  Arran d’algunes activitats o accidents, sempre hi ha risc de patir una incapacitat permanent o temporal, depenent de la seva gravetat, a més d’una indemnització pels danys soferts.

  Per a ambdues situacions, la llei promou certa protecció al treballador de manera que no quedi desemparat, així com unes quanties d’indemnització.

  Contactar

 • Acomiadaments y Asssetjament Laboral

  En cas que un acomiadament hagi estat per motius fútils o simplement immotivat, la llei promou una sèrie de mecanismes perquè aquesta situació no es quedi sense resolució.

  De la mateixa manera succeeix amb l’assetjament laboral, un fenomen que ha crescut a passos de gegant en el segle XXI.

  En qualsevol dels dos casos, el nostre despatx compta amb els millors especialistes del sector per conduir tota aquesta situació a la millor resolució possible.

  Contactar

 • Suspensió del Traball

  Per dur a terme la suspensió del treball per causes tècniques, econòmiques, organitzatives o de producció s’ha de complir amb certs requisits i procediments legals.

  Si desconeix el procediment o necessita un grup d’advocats que li representi, el nostre despatx està a la seva disposició.

  Contactar

 • Seguretat Social

 • Relacions Laborals

  El nostre equip d’advocats ofereix consultes referents a les condicions laborals i contractuals sobre les quals s’han de regir totes les empreses.

  En aquest sentit, fem servir situacions relacionades amb la durada de la jornada laboral, les condicions de treball, vacances, valor de la jornada / hores extres de treball, etc.

  Contactar